ENERGETICKY A PROVOZNĚ ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ BUDOV

Společnost EBM TZB nabízí multidisciplinární přístup k projektům staveb tak, aby byly optimálním způsobem splněny požadavky jak vlastníka budovy, tak i jejich uživatelů.
Výsledným řešením je inteligentní budova se sjednocenými systémy řízení, zabezpečení a správy.
Optimalizace těchto složek a vzájemných vazeb mezi nimi zabezpečuje produktivní a nákladově efektivní prostředí. Inteligentní budova pomáhá vlastníkovi, správci i uživateli realizovat jejich vlastní cíle v oblasti nákladů, komfortu prostředí, bezpečnosti, dlouhodobé flexibility a prodejnosti.

EBM TZB NABÍZÍ:
Dodávky speciálních částí staveb
Servisní služby pro provoz a správu budov
Komplexní správu a provoz budov